Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu muslim yang berkemampuan sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha’ 
(1 sha’=4 mud, 1 mud=675gr) atau kira-kira setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah yang bersangkutan.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan ramdahan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat ied. 

Scan the code