Zakat Maal

Zakat Maal adalah adalah zakat yang dibayarkan setelah harta yang dimiliki telah mencapai nisab atau haul atau sudah satu tahun dimiliki. 

Salah satu fungsi zakat mal adalah membersihkan harta dan benda yang dimiliki dari hak orang lain dan membersihkan hati dari penyakit kikir dan serakah. Zakat mal juga dapat mempererat persaudaraan sesama muslim. 

Zakat mal terdiri dari beberapa jenis, 
1. Zakat Emas dan Perak 
2. Zakat Penghasilan
3. Zakat Pertanian
4. Zakat Perdagangan
5. Zakat Perternakan
6. Zakat Perusahaan 
7. Zakat Hadiah
8. Zakat Tabungan

Scan the code