Zakat Hadiah

Zakat hadiah adalah kewajiban zakat yang dikenakan pada hadiah-hadiah tertentu yang diterima. Beberapa poin penting terkait zakat hadiah:

  1. Kewajiban zakat: Hadiah yang diterima dalam bentuk uang tunai, barang berharga, atau aset lainnya dapat menjadi objek zakat jika nilainya melebihi nisab dan telah berlalu masa haul.
  2. Nisab zakat hadiah: Nisab zakat hadiah biasanya setara dengan nisab zakat emas atau perak.
  3. Besaran zakat: Zakat hadiah dikenakan sebesar 2,5% dari nilai hadiah yang melebihi nisab.
  4. Waktu pembayaran: Zakat hadiah dibayar setelah berlalunya masa haul sejak menerima hadiah tersebut.
Scan the code